Kongres UreS/ORS 2021. predavanja za članove ORS-a 20.09.2021.

Mirjana Zlatković Švenda - ŽIVOTNE NAVIKE OBOLELIH OD REUMATSKIH MUSKULOSKELETNIH BOLESTI https://youtu.be/zq0v7IfInJA   ON-LINE SAVETOVALISTE ZA OBOLELE OD ARTRITISA IZ UGLA...

Kongres UreS/ORS 2021. predavanja za članove ORS-a 19.09.2021.

Dr Katarina Pasoska  - UTICAJ HRONIČNIH ARTRITISA NA OČIhttps://youtu.be/NVsTsSgWYe8 Prof dr Jagoda Jorga  - ZNAČAJ ISHRANE U TERAPIJI HRONIČNIH ARTRITISAhttps://youtu.be/tLYfdLXsKL8  ...

CreakyJoints - Ishrana kod psorijaznog artritisa

Organizacija „CreakyJoints“, neprofitna organizacija, koja je u vlasništvu i pod upravom Global healthy living foundation, je dana 28.10.2021. godine, održala...

Prof. dr Jagoda Jorga - Ishrana i artritis Optimalna ishrana ili posebna dijeta u ovim oboljenjima?

Jagoda Jorga - Ishrana i artritis

Izveštaj Svetski dan borbe protiv artritisa 2021 - Podružnice Niš

Izveštaj Svetski dan borbe protiv artritisa 2021.doc

Svetski dan borbe protiv artritisa 2021 - Medijski izveštaj

Medijski izveštaj

RTS 1, Jutarnji program - Svetski dan borbe protiv artritisa 2021

Gošća - Dr Mirjana Lapčević Transkript

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv artritisa - onlajn tribina

12.10. 2021 u 17h održana je onlajn (online) interaktivna tribina za članove ORS-a i UReS-a: uvodno izlaganje “Značaj projekata EULAR-a...

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv artritisa - pres konferencija

Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv artritisaModaliteti zapošljavanja osoba sa reumatskim bolestima sa ili bez invaliditetaSagovornici: Prim. dr Mirjana Lapčević predsednica...

Sutra se obeležava svetski dan borbe protiv artritisa | Prim. dr Mirjana Lapčević

Sutra se obeležava svetski dan borbe protiv artritisa | Prim. dr Mirjana Lapčević